Zill đang cố gắng bắt vào vị trí của Alice, alice dùng vụ nổ thời không nhưng không chúng ai, mình phi lao cơ khí chúng mông ô ma và o ma phải lên bảng đếm số, tiếp theo là sả 1 tấn sát thương vào cô nàng tel a nát khiến nàng ta phải sấp mặt xin tha. cả team đang cố gắng đuổi theo zill mình lại dùng lao cơ khí nhưng zill rất tỉnh và đẹp trai dùng ngay phong độn để chạy. Ở đây có bùa xanh của team mình chuyển qua làm lâm lặc luôn, zill đang cố gắng cò cưa ở khu vực bùa xanh này làm mình phải dùng lao cơ khí ném vào zill nhưng zill kịp thời dùng phong ba né được cây lao của mình, zill gọi Lauriel đến dùng con đường xám hối nhưng mình không hối hận mình nhả 1 tấn sát thương vào Lauriel ả ta vẫn không chịu khuất phục cố gắng lết về trụ và gọi ô ma đến cứu trợ buộc mình phải dùng lò xo cơ khí để bật tường chốn về nhưng không được Gildur đã đến ,ông ta dùng vụ nổ vàng làm mình đếm ngược 16 giây, r ông ta còn dùng vương quốc vàng khóa chặt 2 người bạn của mình, và điều đó đã khiến mình ra đi không cô đơn nhưng chắc chắn thù này sẽ phải trả.